Name Meanings - Unisex Names

|  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  | Q  | R  |  S |  T  |  U  |  V  | W  |  X  |  Y  |  Z |

Baaseiah - Biblical Name   Baby - English Name  
Bailey - French Name   Baker - English Name  
Bari - French Name   Bayle - American Name  
Bebe - French Name   Becker - German Name  
Beersheba - Biblical Name   Bela - Slavic Name  
Bell - Slavic Name   Berachiah - Biblical Name  
Berea - Biblical Name   Berith - Biblical Name  
Bernard - French Name   Berothai - Biblical Name  
Beth-aven - Biblical Name   Beth-el - Biblical Name  
Bethsaida - Biblical Name   Bichri - Biblical Name  
Bidkar - Biblical Name   Bigthan - Biblical Name  
Bigvai - Biblical Name   Bildad - Biblical Name  
Bileam - Biblical Name   Billie - German Name  
Billy - German Name   Binh - Vietnamese Name  
Bizjothjah - Biblical Name   Blaine - Irish Name  
Blair - Scottish Name   Blakley - English Name  
Blaze - American Name   Blue - American Name  
Bobby - American Name   Bohan - Biblical Name  
Boson - Biblical Name   Brett - Irish Name  
Briar - English Name   Brice - Irish Name  
Brilliant - American Name   Britain - English Name  
Brooklyn - Dutch Name   Brooklynn - American Name  
Butch - American Name  

|  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R  |  S |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z |Unisex name - a Unisex name - b Unisex name - c
Unisex name - d Unisex name - e Unisex name - f
Unisex name - g Unisex name - h Unisex name - i
Unisex name - j Unisex name - k Unisex name - l
Unisex name - m Unisex name - n Unisex name - o
Unisex name - p Unisex name - q Unisex name - r
Unisex name - s Unisex name - t Unisex name - u
Unisex name - v Unisex name - w Unisex name - x
Unisex name - y Unisex name - zORIGIN WISE NAMESRelated Links