Name Meanings - Male Names

|  A  |  B  |  C  |  D  |  E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R 
|  S |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y |  Z |

Abdus Sattar - Muslim Name   Abdus Shafi - Muslim Name  
Abdus Subbooh - Muslim Name   Abdus-Sabour - Muslim Name  
Abdus-Salaam - Muslim Name   Abdus-Samad - Muslim Name  
Abdus-Sameei - Muslim Name   Abdus-Shaheed - Muslim Name  
Abdus-Shakur - Muslim Name   Abdush Shahid - Muslim Name  
Abebe - African Name   Abedi - African Name  
Abeer - Indian Name   Abel - Romanian Name  
Abelard - Teutonic Name   Abele - Algerian Name  
Abell - Algerian Name   Abeodan - Anglo Name  
Aberto - Italian Name   Abhainn - Scottish Name  
Abhay - Indian Name   Abhayananda - Indian Name  
Abhayaprada - Indian Name   Abheek - Indian Name  
Abheer - Indian Name   Abhi - Indian Name  
Abhibhava - Indian Name   Abhicandra - Indian Name  
Abhichandra - Indian Name   Abhidi - Indian Name  
Abhihita - Indian Name   Abhija - Indian Name  
Abhijat - Indian Name   Abhijay - Indian Name  
Abhijaya - Indian Name   Abhijeet - Indian Name  
Abhiji - Indian Name   Abhijit - Indian Name  
Abhijvala - Indian Name   Abhilash - Indian Name  
Abhiman - Indian Name   Abhimand - Indian Name  
Abhimani - Indian Name   Abhimanyu - Indian Name  
Abhimanyusuta - Indian Name   Abhimoda - Indian Name  
Abhinabhas - Indian Name   Abhinanda - Indian Name  

|  A  |  B  |  C  |  D  | E  |  F  |  G  |  H  |  I  |  J  |  K  |  L  |  M  |  N  |  O  |  P  |  Q  |  R 
|  S |  T  |  U  |  V  |  W  |  X  |  Y  |  Z |

Boy name - a Boy name - b Boy name - c
Boy name - d Boy name - e Boy name - f
Boy name - g Boy name - h Boy name - i
Boy name - j Boy name - k Boy name - l
Boy name - m Boy name - n Boy name - o
Boy name - p Boy name - q Boy name - r
Boy name - s Boy name - t Boy name - u
Boy name - v Boy name - w Boy name - x
Boy name - y Boy name - z

ORIGIN WISE NAMES>> How do I name my baby?

Related Links


• African Boy Names

• Indian Boy Names

• Spanish Boy Names